Gailearaithe

Cliceáil ar íomhá ar bith chun taispeántas sleamhnán a oscailt.

Athoscailt 2015

40.40.40: Taispeántas Ealaíne Stáit 2013

Taispeántas a cheiliúir 40 bliain de bhallraíocht na hÉireann san Aontas Eorpach. Tháinig na saothair sa taispeántas ó bhailiúchán an Stáit; ba le 40 ealaíontóir Éireannach nó ealaíontóirí a bhí ina gcónaí in Éirinn agus a bhí faoi bhun 40 bliain d’aois na saothair.

Seó Scileanna Tógála Seanré 2013

Reáchtáladh é seo i gcomhar le Cumann Seoirseach na hÉireann agus le Comhairle Contae Átha Cliath Theas. Deireadh seachtaine de scileanna traidisiúnta tógála, de léirithe, agus de léachtaí caomhnaithe a bhí ann, d’aon duine ar spéis leo foirgnimh seanré, caomhnú ailtireachta, agus scileanna traidisiúnta tógála.

Taispeántas Ceramics Ireland, 2013

Seachtain na hOidhreachta, 2013

Cruthaíodh dearaí faisin a spreag bailiúchán feisteas Berkeley le linn ár gceardlainne ‘Buttons and Bows’.

Treoraithe agus páistí cruinnithe thart ar bhoird do Bioblitz Chaisleán Ráth Fearnáin sa Pháirc! Dhírigh an cheardlann ar na plandaí agus an fhiabheatha ar thailte an chaisleáin a aithint.

Wandering Methods 2012 agus 2013

Taispeántas de shaothair a chruthaigh grúpa de mhuintir na háite i gcomhar leis na healaíontóirí Liz Nilsson, Maeve Clancy agus Linda Florence ab ea Wandering Methods. Spreag stair, scéalta agus mionsonraí ailtireachta Chaisleán Ráth Fearnáin na saothair, chomh maith le nithe óna saol féin.

Comhpháirtíocht é Wandering Methods idir Féile na Bealtaine, Oifig na nOibreacha Poiblí agus Craftspace i gcomhar le hOllscoil Falmouth agus Ollscoil Northumbria.

Taispeántas Ceramics Ireland, 2012

D’oscail an tAire Brian Hayes Taispeántas 2012 de chuid Ceramics Ireland agus léiríodh saothar 24 dhéantóir a roghnaigh painéal neamhspleách as 35 iarratas. Bronnadh trí ghradam mar chuid den taispeántas: Gradam Nuálach Peter Brennan (Ali Kay), Gradam Mill Cove (Ana Duncan), agus Gradam Gallery Zozimus (Andrew Ludick).

Seachtain na hOidhreachta, 2012

Tochailt thaitneamhach! Ceardlanna seandálaíochta do pháistí leis na seandálaithe Alan Hayden agus Muirne Lyons.

Taispeántas Eiseamláirí an 21ú hAois, 2011

Léirléigh cuid de na seodóirí comhaimseartha is spleodraí in Éirinn foirmeacha íocónacha na muincí, torc agus luanlaí Ceilteacha in athuair don 21ú haois.